Vizitka

Vratar - informator

telefon: (01) 522 4485, (01) 522 3585

Naročanje na preglede na Polikliniki

telefon: (01) 522 2441

    * vsak dan od 8.00 - 9.00 in med 14.00 - 15.00 ure - prvi in kontrolni pregledi

Tajništvo

faks: (01) 522 2474

 


Predstojnik

Glavna medicinska sestra klinike

Namestnica glavne medicinske sestre

prof. dr. Vane Antolič , dr. med., višji svetnik
prof. dr. Vane Antolič, dr. med., višji svetnik

Majda Kosin, dipl. m.s.
Majda Kosin, dipl. m.s., univ. dipl. soc.

Milanka Rodič, višja m.s., univ. dipl. org.
Milanka Rodič, višja m.s., univ. dipl. org.