Vizitka

Vratar - informator

telefon: (01) 522 4485, (01) 522 3585

Naročanje na preglede na Polikliniki

telefon: (01) 522 2441

    * vsak dan od 10.00 - 12.00 - samo kontrolni pregledi


 


Predstojnik

Glavna medicinska sestra klinike

Namestnica glavne medicinske sestre

prof. dr. Vane Antolič , dr. med., višji svetnik
prof. dr. Vane Antolič, dr. med., višji svetnik


Magda Peruško, dipl. m. s.

Milanka Rodič, višja m.s., univ. dipl. org.
Milanka Rodič, višja m.s., univ. dipl. org.