Podiplomski seminarji

V okviru podiplomskega izobraževanja smo na Ortopedski kliniki do sedaj organizirali naslednje seminarje:

 

2015

  • Uspešnost različnih vrst TEP kolka v klinični praksi - dokazno podprti rezultati: 09. marec 2015
    • Prof. dr. Vane Antolič, doc. dr. Blaž Mavčič

 

  • Obravnava benignih cističnih sprememb pri otrocih; 20. april 2015
    • prof. Janez Brecelj
  • Periacetabularne osteotomije kolka; 23. september 2015
    • as. dr. Klemen Stražar
  • Sagitalne korekcije hrbtenice; 19. oktober 2015
    • prof. dr. Rok Vengust
  • Hallux valgus; 9. november 2015
    • prof. dr. Matej Drobnič

 

2014

 

  •  Rekonstrukcija in rehabilitacija po resekciji malignih tumorjev zgornjih in spodnjih udov; 10. marec 2014:
    • doc. dr. Blaž Mavčič, dr. med.: Rekonstrukcija kostnih in obsklepnih defektov z modularnimi endoprotezami
    • doc. dr. Primož Novak, dr. med. Rehabilitacija po resekciji malignih tumorjev zg. in sp. udov
  •  Zdravljenje ekvinovarusne deformacije stopala z metodo po Ponsetiju; 14. april 2014:
    • prof. dr. Vane Antolič, dr. med., višji svetnik:  Ponsetijeva metoda pri nas
    • doc. dr. Janez Brecelj, dr. med.: Zgodovinski pregled in tehnika zdravljenja po Ponsetiju
    • asist. dr. Lovro Suhodolčan, dr. med.: Rezultati zdravljenja PEV po Ponsetiju na Ortopedski kliniki. Atipične oblike ekvinovarusnega stopala
  • Novosti v doktrini zdravljenja sarkomov; 19. maj 2014
    • mag. Darja Eržen, dr. med. Predstavitev novosti v doktrini zdravljenja sarkomov
    • doc. dr. Blaž Mavčič, dr. med.: Klinična pot pacienta z malignim mišičnoskeletnim tumorjem
  • Metode operativnega zdravljenja kolenskih meniskusov; 29. september 2015
    • prof. Matej Drobnič
  • Parcialne endoproteze kolena; 20. oktober 2014
    • dr. Borut Pompe
  • Skolioze; 10. november 2014
    • dr. Robert Košak

 

2013

  • Celični mikrovezikli: biomarkerji in dejavniki bolezni; 4. februar 2013
    • prof. dr. Veronika Kralj Iglič, univ. dipl. ing. fiz.
  • Novosti pri zdravljenju periprotetičnih okužb; 11. marec 2013
    • prof. dr. Andrej Trampuž, dr.med
    • doc. dr. Drago Dolinar,dr.med 
  • Interaktivna konferenca; »Biomehanika in bolečina«; 11. april 2013

    • dr. Dusko Spasovski iz Klinike Banjice, Beograd, Srbija
    • dr. Vesna Spasovski iz Institute of Molecular Genetics and Genetic Engineering, University of Belgrade, Belgrade, Serbia
    • prof. dr. Veronika Kralj Iglič, univ. dipl. ing. fiz.
  • Aksialni spondiloartritis – stičišče različnih strok; 7. oktober 2013:
    • prof. dr. Sonja Praprotnik, dr. med.: Novosti v klasifikaciji, diagnostiki in obravnavi bolnikov s spondiloartritisom
    • prof. dr. Rok Vengust, dr. med.: Kirurško zdravljenje bolnika z aksialnim spondiloartritisom
    • Jadran Koder, dr. med.: Novi trendi v MR slikovni diagnostiki aksialnega spondiloartritisa
  • Acetabularni defekti pri revizijskih operacijah TEP kolka; 25. november 2013:
    • doc. dr. Drago Dolinar, dr. med.: Rekonstrukcija obsežnih acetabularnih defektov pri revizijah TEP kolka
    • asist. dr. Rihard Trebše, dr. med.: Uporaba rekonstrukcijskih acetabularnih obročev pri revizijah TEP kolka
    • asist. Andrej Moličnik, dr. med.: Uporaba tantalovih acetabularnih komponent pri revizijah TEP kolka

 

2012

  • Medikamentozno zdravljenje spastičnosti pri cerebralni paralizi; 21. maj 2012
    • H. Damjan: Zdravljenje spastičnosti in novejše metode v rehabilitaciji otrok
    • K Grabljevec: Zdravljenje spastičnosti z intratekalnim baklofenom
    • K. Schara: Vloga botulinum toksina pri zdravljenju otrok s cerebralno paralizo
  • Rigidno koleno; 17. september 2012

    • asist. dr. Borut Pompe,
    • doc. dr. Matej Drobnič

  • Rekonstrukcija defektov kostnine pri revizijskih endoprotezah kolka z metodo Exeter; 8. oktober 2012
    • doc. dr. Drago Dolinar
    • prim. Ladislav Šimnic
    • asist. mag. Boštjan Kocjančič
  • Inverzna totalna endoproteza rame Promos Reverse; 19. november 2012

    • doc. dr. Oskar Zupanc

    • asist. dr. Marko Kralj

 

2011

  • Diagnostika in terapija kostne tuberkuloze; 14. marec 2011
    • L. Travnik; Kostna tuberkuloza
    • M. Žolnir Dovč; Ali je mikrobiološka diagnostika TBC sploh potebna?
    • P. Svetina Šorli; Epidemiološki podatki o TBC v Sloveniji
    • V. Jovič; Histopatiloški prikaz TBC
  • Zdravljenje ekvinovarusne deformacije stopala po Ponsetiju; 13. junij 2011, 28. november 2011
    • V. Antolič; Ponsetijeva metoda pri nas
    • J. Brecelj; Zgodovinski pregled obravnave PEV in tehnika Ponsetijevega načina zdravljenja
    • L. Suhodolčan; Rezultati zdravljenja PEV po Ponsetiju na Ortopedski kliniki
  • Instrumentation in degenerative lumbar & cervical spine disorders - prof. dr. Rok Vengust, dr. med. 26. september 2011
  • Spect/CT for the orthopaedic surgeon: a valuable tool or just a gadget? - prof. dr. Niklaus F. Friederich, 26. september 2011

  • Simpozij 2011 - Iz prakse za prakso - Koleno; 11. november 2011, 2. december 2011

 

2010

  • A. Trampuž; Več kot smernice - prihodnost okužb kosti in sklepov, D. Dolinar; Zdravljenje okuženih ortopedskih vsadkov, 29. marec 2010
  • K. Stražar; Artroskopija kolka, 31. maj 2010
  • Zdravljenje Revmatoidnega artritisa; 11. oktober 2010
    •  D. Logar; Konzervativno zdravljenje RA
    • A. Tomažič; Operativno zdravljenje RA
    • D. Pogorelec; Operativno zdravljenje revmatične roke
  • Paralitični izpah kolka pri otroku s cerebralno paralizo; 29. november 2010
    • N. Berden; Predoperativna in pooperativna obravnava
    • K. Schara; Operativni posegi
    • H. Damjan; Rehabilitacija

 

2009

  • M. Špiler, B. Baebler; Ortopedsko zdravljenje tumorjev mehkih tkiv in kosti pri odraslih in otrocih, 6. april 2009
  • Bakterijske okužbe hrbtenice - medikamentozno in kirurško zdravljenje, 8. junij 2009
  • J. Brecelj, M. Benedik Dolničar; Hemofilija in ortopedska obravnava, 23. november 2009