Osebna izkaznica Ortopedske klinike 2007 - 2016

Povezava: Dinamika čakalnih dob za večje ortopedske operacije od leta 2007

Število zaposlenih na OK v letu 2016

PROFIL
Število zaposlenih - administrativno FTE - full time equivalent
zdravnik specialist ortoped

22

19,6

zdravnik specialist pediater

1

0,5

diplomirana medicinska sestra

40

39

srednja medicinska sestra

69

65

bolničar

2

2

sanitarni tehnik

1

1

radiološki inženir

10

10

fizioterapevt

22

20

administracija

19

18

ostali nezdravstveni delavci

2

2

SKUPAJ

188

177,1

ZAPOSLENI

2007

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

index
 2016/2007
index
 2016/2015
število zaposlenih

184

185

186

189

185

189

190

190

103%

100%

specialist-ortoped

24

20

20

20

20

21

22

 22

92%

100%

specialist-ortoped FTE  

 

17,6

17,6

17,6

18,6

19,6

 19,6

 

 
pediater+anesteziolog

1

2

2

2

1

1

1

1

 

 
diplomirana med.sestra

30

36

37

41

39

37

40

41

137%

103%

srednja med.sestra

69

69

69

71

68

68

68

70

101%

103%

radiološki inženir

10

10

10

11

10

10

12

11

110%

92%

fizioterapevti

24

23

23

22

21

22

22

21

88%

95%

nezdravstveni delavci

16

18

18

19

20

20

21

21

131%

100%

POSLOVANJE

 

 

 

 

  

 
št. sprejetih pacientov

3437

3679

3765

3801

3572

3661

3682

3775

110%

103%

št.operacij

2658

3158

3263

3381

3294

3463

3419

3390

128%

99%

ambulantni obiski

22574

24763

24703

24014

25245

26877

25152

26490

117%

105%

prihodek

10.761.033

14.083.431

16.008.269

15.189.283

14.253.957

14.587.387

14.211.756

14.805.275

138%

104%

stroški dela

4.428.243

 

5.732.692

5.644.307

5.544.641

5.294.586

5.404.186

5.622.708

127%

104%

stroški dela/prihodek

41%

42%

36%

37%

39%

36%

38%

38%

 93%

 100%

prihodek/zdravnik

448.376

704.172

800.413

759.464

712.698

694.637

645.989

672.967

150%

104%

prihodek/zdravnik FTE  

 

909.561

863.027

809.884

784.268

725.090

755.371

 

 
prihodek/ostali zaposleni

66.838

84.840

95.858

89.877

86.388

86.830

 85.100

 88.654

133%

104%

število uteži

6593

8.560

9.142

9247

9232

9400

 9348

 9541

145%

102%

št.uteži/zdravnika

287

451

457

462

462

448

 425

 434

 151%

 102%

št.uteži/zdravnika FTE  

 

519

525

524

505

 477

 487

 

 
NORMATIVI

 

 

 

 

  

 
amb.obiski/zdravnik-ortoped

941

1238

1235

1200

1262

1280

1143

 1204

128%

 105%

amb.obiski/zdravnik-ortopedFTE

 

 

 

1364

1434

1445 

 
št.obravnav/zdravnika

143

184

163

169

179

174

 167

 172

 120%

 103%

št.obravnav/zdravnika FTE  

 

214

216

203

197

 188

 193

   
št.operacij/zdravnik-ortoped (operater)

111

158

163

169

165

165

 155

 154

 139%

 99%

št.operacij/zdravnik-ortoped
 (operater)FTE
 

 

185

192

187

186

 174

 173

 

 99%

povprečna ležalna doba

7

5,76

5,72

5,49

5,4

5,28

 5,24

5

71%

95%