Simpozij DCTIS

Simpozij DCTIS: ‘Regenerative Medicine: Achievements and Perspectives’

 

V Petek, 17. 04. 2015 je na na Medicinski fakulteti, Korytkova 2, Ljubljana, v veliki predavalnici potekal simpozij "Društva za celično in tkivno inženirstvo Slovenije", katerega predsednik je prim. Damjan Radosavljević, dr. med. Predaval je tudi prof. dr. Matej Drobnič, dr. med. 

Srečanje je otvoril predstojnik ortopedske klinike prof. dr. Vane Antolič, dr. med.

Tema simpozija je bila regenerativna medicina, ki kot dokaj mlada, a hitro razvijajoča se veda že dosega pomembne rezultate, kot so zdravljenje nekaterih bolezni ter nadomeščanje tkiv in organov.

Cilj simpozija je bil predstaviti novosti in pospešiti sodelovanje med kliniko, raziskovalci, podjetji in zakonodajnimi organi ter tako prispevati k razvoju regenerativne medicine v Sloveniji. Simpozija so se udeležili številni odlični tuji in domači strokovnjaki.

Vsebina simpozija je bila predstavljena v treh tematskih sklopih in sicer: (i) klinične raziskave, (ii) predklinične raziskave in raziskave in vitro ter (iii) biomateriali in zdravila. Zdravniška zbornica Slovenije je za udeležbo na simpoziju dodelila 6 (pasivna udeležba) oz. 9 kreditnih točk (aktivna udeležba).

 

Publikacija simpozija s povzetki prispevkov je na voljo TUKAJ.

 

Utrinki s simpozija so na voljo TUKAJ.