Skupina za biomehanske študije tkivnih presadkov

V okviru podiplomskega doktorskega študija smo v okviru skupine objavili članek:

Cryopreservation with glycerol improves the in vitro biomechanical characteristics of human patellar tendon allografts.

Suhodolčan L, Brojan M, Kosel F, Drobnič M, Alibegović A, Brecelj J

Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2012 Mar 15. [Epub ahead of print]

Povezava do povzetka (abstract)

 

Avtor: Lovro Suhodolčan, dr.med

Mentor: doc. dr. Janez Brecelj, dr.med