Predlog doktorske naloge - as. mag. Kocjancic Boštjan,dr.med

V okviru podiplomskega doktrorskega študija preučujemo temo z naslovom:

 

Dolgoročni rezultati Perthesove bolezni in klinična, radiološka in biomehanska analiza.

Long term results of Perthes disease with clinical, radiological and biomechanical analysis.

 

Avtor: as. mag. Boštjan Kocjančič, dr. med.

Mentor: prof. dr. Rok Vengust, dr. med.

Somentorica: prof. dr. Veronika Kralj Iglič, univ. dipl. ing. fiz.