Doktorske / magistrske / Prešernove naloge s področja ortopedije, medicine in biomehanike

DOKTORATI:

 

IGLIČ, Aleš. Matematično modeliranje operativnih posegov v kolku : doktorska disertacija. Ljubljana, 1996

mentor: prof. dr. Alojz Kralj, somentor: prof. dr. France Srakar, dr.med.

 

IPAVEC, Marija. Matematični model porazdelitve napetosti v kolčni sklepni plasti med hojo : doktorska disertacija. Ljubljana, 2002

mentor: prof. ddr. Aleš Iglič

 

KRALJ, Marko. Klinična, rentgenska in biomehanska analiza Ganzove trojne osteotomije medenice : doktorska naloga. Ljubljana, 2006.

mentor: prof. dr. Vane Antolič, somentor: prof. dr. Aleš Iglič

 

KOŠAK, Robert. Vpliv rentgenskih in biomehanskih parametrov na velikost in smer obrabe polietilenskih čašic totalnih kolčnih endoprotez : doktorska disertacija. Ljubljana, 2006.

mentor: prof. dr. Vane Antolič, somentor: prof. dr. Aleš Iglič

 

DANIEL, Matej. Mathematical simulation of the hip joint loading: doktorska disertacija, Češka tehnična univerza v Pragi, 2004.
mentor: prof. dr. Veronika Kralj-Iglič

 

DOLINAR, Drago. Napovedna vrednost kolčnega sklepnega tlaka pri operativnem zdravljenju aseptične nekroze stegnenične glavice : [doktorska disertacija]. Ljubljana,  2004. 

mentor: prof. dr. Vinko Pavlovčič, somentor: prof. dr. Veronika Kralj-Iglič

 

VENGUST, Rok. Pomen različnih biomehanskih parametrov pri razvoju displastičnega kolka : doktorska disertacija. Ljubljana , 2004. 

mentor: prof. dr. Vane Antolič, somentor: prof. dr. Veronika Kralj-Iglič

 

POMPE, Borut. Biomehanska analiza rentgenogramov kolkov pri preiskovancih s primarno osteoartrozo : doktorska disertacija. Ljubljana,  2007. 
mentor: prof. dr. Vane Antolič, somentor: prof. dr. Veronika Kralj-Iglič

 

KRISTAN, Anže. Načrtovanje zdravljenja zlomov kolčne ponvice : doktorska disertacija. [Ljubljana: A. Kristan], 2008. 
mentor: prof. dr. Matej Cimerman, somentor: prof. dr. Veronika Kralj-Iglič

 

REČNIK, Gregor. Vpliv debelosti, dvigovanja težkih bremen in kolčnega tlaka na nastanek primarne artroze kolka : doktorska disertacija. Ljubljana: [G. Rečnik], 2009. 57 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID248495104]
mentor: prof. dr. Rok Vengust, somentor: prof. dr. Veronika Kralj-Iglič

 

FRANK, Mojca. Klinični pomen posredovanih interakcij med fosfolipidnimi membranami in vezikulacije fosfolipidnih membran = Clinical significance of mediated interactions between phospholipid membranes and phospholipid membrane vesiculation : doktorsko delo. Ljubljana, 2010.
mentor: prof. dr. Blaž Rozman, somentor: prof. dr. Veronika Kralj-Iglič

 

SMRKE, Dragica. Klinična, rentgenološka in biomehanska analiza vgraditve kolčnih endoprotez pri medialnih zlomih vratu stegnenice : doktorsko delo. Ljubljana, 2000. 

mentor: prof. dr. Veronika Kralj-Iglič

 

ZUPANC, Oskar. Biomehanska analiza zdrsa glavice stegnenice : doktorska naloga. Ljubljana: [O. Zupanc], 2006. 

mentor: prof. dr. Veronika Kralj-Iglič, somentor: prof. dr. Vane Antolič

 

MAVČIČ, Blaž. Napovedna vrednost kolčnega tlaka za pojav kolčne artroze : doktorska disertacija. Ljubljana, 2007.

mentor: prof. dr. Veronika Kralj-Iglič, somentor: prof. dr. Vane Antolič


ŠUŠTAR, Vid. Vpliv učinkovin na mikrovezikulacijo membran zdravih in bolnih preiskovancev = Effect of substances on microvesiculation of membranes of healthy and diseased individuals : doktorska disertacija. , 2011. 

mentor: prof. dr. Veronika Kralj-Iglič

 

 

 

MAGISTERIJI:

 

ZUPANC, Oskar. Primerjava biomehaničnega statusa kolka in kliničnih značilnosti pri dveh različnih operacijah po zdravljenju zdrsa glavice stegnenice : magistrsko delo. Ljubljana, 2000.

mentor: prof. dr. Vane Antolič, somentor: prof. dr. Veronika Kralj-Iglič


HERMAN, Simon. Biomehanska analiza osteotomije po Chiariu : magistrska naloga. Ljubljana, 2002

mentor: prof. dr. Vane Antolič, somentor: prof. dr. Veronika Kralj-Iglič

 

POMPE, Borut. Ocena displazije kolkov z biomehanskimi in rentgenskimi parametri : magistrsko delo. Ljubljana, 2001.

mentor: prof. dr. Veronika Kralj-Iglič

 

 

PREŠERNOVE in KRKINE  NALOGE:

 

MAVČIČ, Blaž. Ocenjevanje displazije kolka pri odraslih, (Prešernova naloga). Ljubljana,  1998.

mentor: prof. dr. Aleš Iglič

 

KERSNIČ, Boštjan, KOCJANČIČ, Boštjan. Določanje najugodnejše geometrije okolčja pri rekonstrukciji zlomov stegneničnega vratu, (Prešernove naloge). Ljubljana, 1998. 
mentor: prof. dr. Veronika Kralj-Iglič 

 

MAVČIČ, Blaž. Primerjava biomehanskega statusa displastičnih in zdravih kolkov, (Prešernove naloge). Ljubljana, 1999. 
mentor: prof. dr. Veronika Kralj-Iglič

 

TOMAŽEVIČ, Matevž. Vpliv sklepnega kolčnega tlaka na razvoj artroze kolka, (Prešernove naloge). Ljubljana, 2002.
mentor: prof. dr. Veronika Kralj-Iglič

 

RIGLER, Igor, RATOŠA, Ivica. Vpliv sklepnega kolčnega tlaka na razvoj idiopatske artroze kolka : [prešernova naloga], (Prešernove naloge). Ljubljana,  2005. 

mentor: prof. dr. Veronika Kralj-Iglič


TOMŠIČ, Nejc. Vpliv kardiolipina in holesterola na lastnosti fosfolipidnih mehurčkov in njihove interakcije z okolno raztopino, (Prešernove naloge). Ljubljana,  2006. 

mentor: prof. dr. Veronika Kralj-Iglič  

 

HRŽENJAK, Rok, ŠTUKELJ, Roman. Mikrovezikli v telesnih tekočinah živali in človeka = Microvesicles in body fluids of animals and human. (Prešernova naloga), Ljubljana,  2010. 

mentor: prof. dr. Veronika Kralj-Iglič 
 

JANŠA, Vid, SUŠANJ, Petra. Preprečevanje mikrovesikulacije membrane - antikoagulantni in antimetastatski mehanizem, (Prešernove naloge). Ljubljana, 2010. 
mentor: prof. dr. Veronika Kralj-Iglič

 

ŠTUKELJ, Roman. Mikrovezikli, izolirani iz periferne krvi - klinično pomemben artefakt izolacije : [Krkina nagrada], Novo mesto: Krka, 2011. 

mentor: prof. dr. Veronika Kralj-Iglič