Knjiga Srakarjeva Ortopedija

 

Naslov: Srakarjeva Ortopedija

Avtorji: Srečko Herman, Vane Antolič, Vinko Pavlovčič

Leto izdaje: 2006

Prof.dr. France Srakar je leta 1996 napisal prvi slovenski učbenik "Ortopedija". Sedaj je izšla druga izdaja tega učbenika, ki je dopolnjena z nekaterimi novimi poglavji, večina poglavij pa je zaradi novih dognanj močno spremenjenih. Uredniki druge izdaje so prof. dr. Vane Antolič, predstojnik Katedre za ortopedijo na Medicinski fakulteti v Ljubljani, prof. dr. Vinko Pavlovčič, predstojnik Ortopedske klinike v Ljubljani in prof. dr. Srečko Herman. Uredniki so učbenik poimenovali "Srakarjeva ortopedija", ker želijo s tem imenom ohranjati tradicijo in spomin na pokojnega prof. Srakarja, avtorja prve izdaje.

Učbenik "Srakarjeva Ortopedija" obsega 20 poglavij razdeljenih na splošni in specialni del na skupno 408 straneh. Namenjen je predvsem študentkam in študentom medicine ter specializantkam in specializantom kirurgije, nevrologije, splošne medicine, fiziatrije, medicine dela in pediatrije. V pomoč pa bo tudi študentkam in študentom visoke šole za zdravstvene delavce (fizioterapevti, radiološki inženirji, medicinske sestre in zdravstveniki) in pedagoške akademije, po njem pa bodo segali tudi že formirani zdravniki in zdravnice.

 

Knjigo je mogoče kupiti v tajništvu Ortopedske klinike