Predlog doktorske naloge - Miha Vodičar, dr.med.

V okviru podiplomskega doktrorskega študija preučujemo temo:

 

Avtor: Miha Vodičar, dr.med.

Mentor: izr.prof.dr. Rok Vengust, dr.med.

 

NASLOV: Ugotavljanje razlike višine medvretenčnega prostora 6 mesecev po operaciji hernije medvretenčne ploščice s perforacijo ali brez perforacije priležne krovne plošče

 

TITLE: Determination of difference of intervertebral space height 6 months after treatment of intervertebral disc hernia with spinal discectomy with or without vertebral endplate perforation

 

IZVLEČEK:

Namen dela: Mehanična bolečina v hrbtenici po operacijah hernije medvretenčne ploščice je dolgoročno glavni razlog za pooperativne bolečine v križu. Bolečina nastane zaradi znižanja medvretenčnega prostora po odstranitvi dela tkiva medvretenčne ploščice, do katerega v prvih dveh letih po operaciji pride pri polovici bolnikov, ter posledičnih biomehanskih vplivov na pospešeno degeneracijo posteriornih segmentov hrbtenice. V zadnjem desetletju se je veliko truda posvečalo razvoju metod, ki bi omogočale ohranitev medvretenčnega prostora, vendar se zaenkrat nobena metoda ni izkazala za primerno. V literaturi se je v zadnjem času pojavil nov pristop, katerega uspešnost še ni bila znanstveno opredeljena.

 

Hipoteza: Z uporabo nove kirurške tehnike, pri kateri po odstranitvi hernije medvretenčne ploščice perforiramo priležno krovno ploščo, se bo po šestih mesecih višina medvretenčnega prostora v povprečju statistično značilno znižala manj kot pri uporabi klasične operativne tehnike.

 

Utemeljitev: Nov pristop ohranjanja višine medvretenčnega prostora, ki statistično značilno prispeva k dolgoročnemu zmanjšanju bolečine v križu, je perforacija priležne krovne plošče, posledična krvavitev v medvretenčni prostor in prek tega ustvarjanje ugodnega okolja za regeneracijo fibroznega obroča medvretenčne ploščice, kar naj bi povzročilo restavracijo medvretenčnega prostora tri mesece po operaciji.

 

Zasnova raziskave: Izvedli bomo dvojno slepo klinično randomizirano kontrolirano študijo, pri kateri bomo obravnavali 60 preiskovancev, razdeljenih v kontrolno in preiskovalno skupino. Preiskovanci bodo izbrani na podlagi strogih vključitvenih in izključitvenih kriterijev, podpisati pa bodo morali pristopno izjavo. Vsi preiskovanci bodo deležni enakega režima zdravljenja, z razliko, da bomo preiskovani skupini med operacijo perforirali priležno krovno ploščo po standardiziranem postopku. Pred operacijo in 6 mesecev po njej bomo preiskovancem posneli magnetno resonanco ledvene hrbtenice in s hi-kvadrat testom ugotavljali, ali je višina medvretenčnega prostora po perforaciji krovne plošče statistično značilno večja kot pri preiskovancih brez perforacije.

 

Pričakovani rezultati: Pričakujemo, da bo po perforaciji krovne plošče višina medvretenčnega prostora statistično značilno višja kot po operaciji brez perforacije. Prav tako pričakujemo, da bo po perforaciji krovne plošče moč videti restavracijo tkiva medvretenčne ploščice.