Uredništvo v SCI revijah

 

Predstojnik Ortopedske klinike, prof.dr. Vane Antolič, dr.med, višji svetnik je urednik (assistant editor) v reviji "International Orthopaedics", ki je uradna publikacija združenja SICOT z impact faktorjem 2,387 za leto 2015

Povezava: International Orthopaedics

Povezava: Springer

 

Vodja Oddelka za kirurgijo hrbtenice, prof. dr. Rok Vengust, dr.med, je urednik (assistant editor) v reviji "European Spine Journal", z impact faktorjem 2,132 za leto 2015

Povezava: European Spine Journal

Povezava: Springer


 

Doc. dr. Matej Drobnič, dr. med, je član uredništva (editorial board) v reviji "The American Journal of Sports Medicine", z impact factorjem 4,362 za leto 2015.

Povezava: The American Journal of Sports Medicine