Predstavitev


 

Obravnava ortopedskega pacienta na sekundarnem in terciarnem nivoju

  • Diagnostična obdelava in operativno zdravljenje degenerativnih, vnetnih, popoškodbenih, živčno-mišičnih, vrojenih in razvojnih deformacij ter tumorjev gibal in hrbtenice pri odraslih in otrocih: endoprotetika, endoskopije, korektivni, rekonstruktivni posegi, stabilizacija in zatrditev sklepov in hrbtenice, transplantacija hrustančnih celic, radioizotopska sinoviektomija

  • Zgodnja postoperativna in ambulantna rehabilitacija

  • Razvojna in raziskovalna dejavnost

  • Razvijanje in uvajanje novih metod zdravljenja ortopedskih pacientov

  • Možnost nadstandardne nastanitve v Šlajmerjevi suiti (povezava do .pdf brošure)

 

Description

 

Secondary and tertiary levels of care for orthopaedic patients

  • Diagnostic assessment and operative treatment of degenerative, inflammatory, post-traumatic, neuromuscular, inborn and developmental deformities and tumours of the extremities and the spine in adults and children: joint replacement surgery, endoscopies, corrective and reconstructive procedures, joint stabilization, arthrodesis and spondylodesis, autologous chondrocyte transplantation, radioisotope synovectomy

  • Early postoperative and outpatient clinic rehabilitation

  • Research and development

  • Development and introduction of new methods of treatment for orthopaedic patients

  • Inpatient treatment in deluxe accommodation (link to the brochure)

 

Ortopedska Klinika UKCL je 1.12.2011 pridobila certifikat ISO 9001:2008 za uspešno uveden sistem vodenja kakovosti.