Oddelek A: endoprotetika

Na oddelku A sprejemamo pretežno bolnike z degenerativnimi obolenji velikih sklepov. Izvaja se diagnostična obdelava ter operativa na sekundarnem in terciarnem nivoju. Bolnike naročamo za sprejem / hospitalizacijo po enotni čakalni listi klinike.


Vodja oddelka

Nadzorna medicinska sestra


doc. dr. Drago Dolinar, dr. med.

izr. prof. dr. Drago Dolinar, dr. med.,

Urška Berkopec, dipl. m.s.

 
Zaposleni zdravnikiprim. Ladislav Šimnic, dr. med.

prim. Ladislav Šimnic, dr. med.

asist. mag. Boštjan Kocjančič, dr. med.

doc. dr. Boštjan Kocjančič,   dr. med.

 

 

 

 

 

 Klemen Avsec, dr. med.

 

 

 
Nadzorna fizioterapevtka Dunja Bernot, dipl. fiziot.