Oddelek B: endoprotetika in tumorji

Na oddelku B sprejemamo pretežno bolnike z degenerativnimi obolenji velikih sklepov. Izvaja se diagnostična obdelava ter operativa na sekundarnem in terciarnem nivoju. Bolnike naročamo za sprejem / hospitalizacijo po enotni čakalni listi klinike.

V okviru bolniškega oddelka B deluje oddelek za tumorje kjer so obravnavani onkološki bolniki - maligni in benigni procesi na kosteh. Izvaja se diagnostična obdelava ter operativa na sekundarnem in terciarnem nivoju. Bolniki so sprejeti in obravnavani urgentno.


doc. dr. Borut Pompe, dr. med.

Vodja oddelka

Nadzorna medicinska sestra


doc. dr. Blaž Mavčič, dr. med.

izr. prof. dr. Blaž Mavčič, dr. med.

 

Tanja Kuplenk, dipl. m. s.

 
Zaposleni zdravniki
asist. dr. Marko Kralj, dr. med.
asist. dr. David Martinčič, dr. med. asist. dr. Marko Kralj, dr. med.
doc. dr. Borut Pompe, dr. med.

Odgovorna fizioterapevtka Dragica Novakovič, dipl. fiziot.
Dragica Novakovič, dipl. fiziot.