Oddelek za kirurgijo hrbtenice (OKH)

Na oddelku OKH sprejemamo pretežno bolnike z obolenji hrbtenice. Izvaja se diagnostična obdelava ter operativa na sekundarnem in terciarnem nivoju. Bolnike naročamo za sprejem / hospitalizacijo po presoji specialista ortopeda glede na nujnost zdravstvenega stanja.


Vodja oddelka

Nadzorna medicinska sestra


asist. dr. Miha Vodičar, dr. med.

Nadja Cotič, dipl. m. s.
Nadja Cotič, dipl. m. s.

 
Zaposleni zdravnikimag. Ludvik Travnik, dr. med.

mag. Ludvik Travnik, dr. med.asist. dr. Lovro Suhodolčan, dr. med.Nadzorni fizioterapevt
Žan Pukšič, dipl. fiziot.