Oddelek za kirurgijo hrbtenice (OKH)

Na oddelku OKH sprejemamo pretežno bolnike z obolenji hrbtenice. Izvaja se diagnostična obdelava ter operativa na sekundarnem in terciarnem nivoju. Bolnike naročamo za sprejem / hospitalizacijo po presoji specialista ortopeda glede na nujnost zdravstvenega stanja.


 

 

 

Vodja oddelka

Nadzorna medicinska sestra


doc. dr. Miha Vodičar, dr. med.

Nadja Cotič, dipl. m. s.
Nadja Cotič, dipl. m. s.

 
Zaposleni zdravnikiasist. dr. Lovro Suhodolčan, dr. med.

 

 

 

 

 

Klemen Bošnjak, dr. med
 

 

 

 

 

Nadzorni fizioterapevt
Žan Pukšič, dipl. fiziot.