Zgodovina Ortopedske klinike UKC Ljubljana

 

Sanatorij Šlajmerjev dom

 

Zgradbo sanatorija sta leta 1930 projektirala slovenska arhitekta Domicijan Serajnik in Janko Omahen, učenca arhitekta Jožeta Plečnika. Dograjen je bil v letih 1931- 1940 s sredstvi Trgovskega bolniškega in podpornega društva, Pokojninskega zavoda za nameščence v Ljubljani in Mestne občine ljubljanske.

Šlajmerjev dom je obsegal fizioterapevtski oddelek v kleti, ORL in internistično ambulanto, rentgensko sobo, internistični oddelek v pritličju, kirurški oddelek v prvem nadstropju ter porodniški oddelek in ambulanto za šoloobvezne otroke v drugem nadstropju. 

Od leta 1947 v prostorih sanatorija Šlajmerjev dom deluje Ortopedska klinika.

 


 

 

    

 

Dr. Edo Šlajmer

               

Utemeljitelj moderne kirurgije na Slovenskem, primarij splošne bolnice, častni univerzitetni profesor in častni meščan Ljubljane. Promoviral v Gradzu 1888, deloval v Ljubljan kot splošni kirurg 1891 -1922. V obeh balkanskih vojnah in med 1. svetovno vojno je bil dejaven kot vojni kirurg in sanitetni častnik.

Prvi v Sloveniji je vpeljal kirurško asepso, uporabo rentgenskega aparata in posege v lokalni in spinalni anesteziji. 

Pokopan je med velikimi Slovenci na ljubljanskem Navlju.