Politika kakovosti Ortopedske klinike UKC Ljubljana

Ortopedska klinika v UKCL deluje v okolju, ki je podvrženo pritiskom zaradi demografskih sprememb, potrebe po ortopedskih storitvah so vse večje. V letu 2014 bo zavarovancem omogočena prosta izbira tudi ortopedskih ustanov izven slovenskih meja. Nujnost prilagajanja spada v naš vsakdanjik, zato smo pristopili k sistematičnemu uvajanju kakovosti na vseh področjih delovanja klinike. V letu 2011 zaključujemo projekt uvajanja standarda ISO 9001, upoštevaje Strateški načrt UKCL (2008-2013), Nacionalno strategijo kakovosti in varnosti v zdravstvu (2010-2015) in zahteve mednarodnega standarda ISO 9001.

Nacionalne usmeritve za razvoj kakovosti v zdravstvu Ministrstva za zdravje zahtevajo pristop, ki spodbuja zdravstvene ustanove k razvijanju kakovosti, oblikovanju strateških ciljev kakovosti poslovanja in zavzemanju za uresničevanje teh ciljev.

Temeljne usmeritve izražajo osnovne vrednote, filozofijo kakovosti poslovanja s ciljem zagotoviti pacientom čim bolj kakovostno in varno ortopedsko oskrbo ter enakopravno dostopnost. Takšna  oskrba ortopedskim pacientom zagotavlja optimalne izide zdravljenja, ki so skladni z najnovejšim strokovnim znanjem in smernicami.

 

Pripravil in odobril: Predstojnik Ortopedske klinike

Prof.dr. Vane Antolič,dr.med.,višji svetnik, spec.ortop. kir.